Tuy mỗi trẻ có một xu hướng tăng trưởng khác nhau và các mẹ có thể căn cứ vào nhiều yếu tố để đánh giá sự tăng trưởng của con mình là phù hợp hay không. Các mẹ cũng có thể tham khảo tiêu chuẩn cân nặng trung bình của trẻ từ 0-5 tuổi sau để có đánh giá phù hợp.

TIÊU CHUẨN CÂN NẶNG CỦA TRẺ TỪ 0-5 TUỔI

  • Từ 0 – 3 tháng tuổi, trẻ tăng được khoảng 150-200gr/tuần (tức khoảng 20 – 30gr/ngày, hoặc 600 – 900gr/tháng).
  • Từ 3 – 6 tháng tuổi, tốc độ tăng cân ở trẻ chậm lại, và đa số trẻ tăng được khoảng 100 – 150gr/tuần (tức khoảng 15-20gr/ngày, hoặc 450-600gr/tháng).
  • Từ 6 – 12 tháng tuổi, tương ứng với khoảng thời gian ăn dặm của trẻ, tốc độ tăng trưởng của trẻ vẫn giống như 3 – 6 tháng tuổi, và có thể chậm hơn. Trẻ tăng được khoảng 100 -150gr/tuần (tức khoảng 15-20gr/ngày, hoặc 450-600gr/tháng).
  • Từ 1 tuổi – 5 tuổi: mỗi năm bé tăng trung bình được 2kg mà thôi.

TIÊU CHUẨN CHIỀU CAO CỦA TRẺ TỪ 0-5 TUỔI

  • Từ 0-3 tháng tuổi, trẻ tăng trung bình 5-6 cm
  • Từ 3 – 6 tháng tuổi, trẻ tăng trung bình 4 cm
  • Từ 6-12 tháng tuổi, trẻ tăng trung bình 7,5 cm
  • Từ 1- 5 tuổi: trẻ có thể tăng thêm trung bình khoảng 22 cm

Với những tiêu chuẩn trên mẹ có thể tham khảo để xem sự phát triển của con đã đạt chuẩn trung bình chưa để điều chỉnh về chế độ ăn uống cũng như luyện tập cho bé. Tuy nhiên, cũng không nên quá ép con ăn hoặc dùng những biện pháp cực đoan để tăng cân nặng cũng như chiều cao mà không quan tâm đến tâm lý của trẻ. Sự phát triển thể chất cũng quan trọng nhưng làm cho trẻ vui vẻ tận hưởng bữa ăn và hoạt động ngoài trời cũng là một tiêu chuẩn quan trọng trong sự tăng trưởng của bé.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here